Grundejerforeningen Klithøj, Dejret 20.aug. 2011

Fra Generalforsamlingen
- bestyrelsen genopstillede og blev genvalgt