Landskabet efter Istiden - efter 11.500 før i dag (10 images)

Click a picture to see a larger view.